Čoraz viac ľudí zostáva v práci aj vo vyššom veku

V posledných rokoch sa zvyšuje počet ľudí, ktorí pracujú aj v dôchodkovom veku. Sociálna poisťovňa aktuálne registruje takmer 254 tisíc dôchodcov zapojených do pracovného procesu. Pred rokom ich bolo 250 tisíc a rok predtým 238 tisíc. Drvivá väčšina z nich – takmer 150 tisíc – sú klasickí starobní dôchodcovia. Ďalších sto tisíc sú invalidní dôchodcovia a len necelých 1500 ľudí pracuje, aj keď poberá predčasný starobný dôchodok.

Tento vývoj potvrdzuje rovnako chuť ľudí zostať dlho aktívnymi a pravidelne si „prilepšovať k dôchodku“, ako aj starnutie populácie, ktoré je celoeurópskym problémom.

22.4.2020

Na dôchodky si sporí viac než tretina ľudí v mladšom strednom veku

Dôchodok prestáva byť len čímsi, čo človeka nutne postretne v starobe. Štatistiky Sociálnej poisťovne potvrdzujú, že čoraz viac ľudí naň myslí už na vrchole psychických a fyzických síl. Z celkového počtu sporiteľov v tzv. 2. dôchodkovom pilieri (1,56 milióna ľudí) bola vlani viac než tretina (570- tisíc) vo veku 36 – 45 rokov. Rovnako aktívny pohľad majú mladší dospelí: na svoje budúce dôchodky si šetrí takmer 430- tisíc ľudí vo vekovej kategórii od 26 do 35 rokov. O budúci dôchodok sa zaujímajú aj ľudia v staršom strednom veku. V 2. pilieri dôchodkového systému zostáva takmer 455- tisíc ľudí vo veku nad 45 rokov.

Do druhého dôchodkového piliera môžu vstúpiť ľudia, ktorí pracujú alebo podnikajú, a do podpisu zmluvy ešte nedovŕšili 35 rokov. Odchod do predčasného dôchodku napriek tomu nie je pre väčšinu ľudí zaujímavá možnosť. Z celkového počtu 1,1 milióna dôchodcov je v tzv. predčasnom dôchodku niečo vyše 13- tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich sú muži. Najviac predčasných dôchodcov je v Nitrianskom kraji (vyše 2- tisíc), najmenej v Bratislavskom (len vyše tisíc).

17.2.2020

Rozdiely v dôchodkoch sú citeľné

Koncom januára tohto roka dosiahol priemerný starobný dôchodok sumu 477 eur. Je to takmer o 21 eur viac než v rovnakom období vlaňajška. Starobní dôchodcovia – muži – dostávali podľa údajov Sociálnej poisťovne v priemere 526 eur mesačne, no starobné dôchodkyne – ženy – takmer o sto eur menej. Priemerný dôchodok žien sa pohybuje okolo 428 eur mesačne.

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú na Slovensku stále veľké a premietajú sa do dôchodkových dávok. Odchod do predčasného dôchodku napriek tomu nie je pre väčšinu ľudí zaujímavá možnosť. Z celkového počtu 1,1 milióna dôchodcov je v tzv. predčasnom dôchodku niečo vyše 13- tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich sú muži. Najviac predčasných dôchodcov je v Nitrianskom kraji (vyše 2- tisíc), najmenej v Bratislavskom (len vyše tisíc).

10.2.2020

Do predčasného dôchodku odchádzajú častejšie muži ako ženy

O predčasnom odchode do penzie premýšľajú častejšie muži. Aj keď odídu z pracovného života o čosi skôr – pred dovŕšením dôchodkového veku – majú šancu poberať vyšší dôchodok ako ženy. Zo štatistík Sociálnej poisťovne vyplýva, že zatiaľ čo muž v predčasnom dôchodku poberá mesačne v priemere 463 eur, žena o 77 eur menej, teda 386 eur.

Odchod do predčasného dôchodku napriek tomu nie je pre väčšinu ľudí zaujímavá možnosť. Z celkového počtu 1,1 milióna dôchodcov je v tzv. predčasnom dôchodku niečo vyše 13- tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich sú muži. Najviac predčasných dôchodcov je v Nitrianskom kraji (vyše 2- tisíc), najmenej v Bratislavskom (len vyše tisíc).

3.2.2020

Kto má nárok na starobný dôchodok?

Dôchodok prestáva byť len čímsi, čo človeka nutne postretne v starobe. Štatistiky Sociálnej poisťovne potvrdzujú, že čoraz viac ľudí naň myslí už na vrchole psychických a fyzických síl. Z celkového počtu sporiteľov v tzv. 2. dôchodkovom pilieri (1,56 milióna ľudí) bola vlani viac než tretina (570- tisíc) vo veku 36 – 45 rokov. Rovnako aktívny pohľad majú mladší dospelí: na svoje budúce dôchodky si šetrí takmer 430- tisíc ľudí vo vekovej kategórii od 26 do 35 rokov. O budúci dôchodok sa zaujímajú aj ľudia v staršom strednom veku. V 2. pilieri dôchodkového systému zostáva takmer 455- tisíc ľudí vo veku nad 45 rokov.

Do druhého dôchodkového piliera môžu vstúpiť ľudia, ktorí pracujú alebo podnikajú, a do podpisu zmluvy ešte nedovŕšili 35 rokov. Odchod do predčasného dôchodku napriek tomu nie je pre väčšinu ľudí zaujímavá možnosť. Z celkového počtu 1,1 milióna dôchodcov je v tzv. predčasnom dôchodku niečo vyše 13- tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich sú muži. Najviac predčasných dôchodcov je v Nitrianskom kraji (vyše 2- tisíc), najmenej v Bratislavskom (len vyše tisíc).

31.1.2020