Rok 2020 bol rokom prestupov

Sociálna poisťovňa vydala vlani sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri 53 226 akceptačných listov. Je to doposiaľ najvyšší počet akceptačných listov vydaných za jeden rok. V porovnaní s rokom 2019 je to viac o vyše 13 tisíc. O čom toto číslo hovorí?

Akceptačný list vydáva SP sporiteľom, ktorí si čiastočne šetria na svoj dôchodok, no chcú prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Rok 2020 sa stal zatiaľ najvýraznejším rokom prestupov klientov medzi správcovskými spoločnosťami.

Ak chcete požiadať o akceptačný list kvôli prestupu do inej DSS, môžete to v súčasnosti urobiť iba prostredníctvom elektronickej schránky sporiteľa aktivovanej na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Ak ste doposiaľ neprestupovali medzi spoločnosťami, ktoré spravujú dôchodkové úspory v II. pilieri, alebo ak od posledného prestupu ubehol aspoň rok, vydanie akceptačného listu je bezplatné. V opačnom prípade sa platí poplatok 16 eur.

11. 1. 2020

Ak si beriete úver, myslite na budúcnosť

Vedeli ste, že aj starobný dôchodok môže postihnúť exekúcia? Jedinou podmienkou je, že po zásahu exekútora musí poberateľovi akéhokoľvek typu dôchodku zostať základná suma životného minima (aktuálne 214,83 eur na mesiac). Na Slovensku sa s pravidelnou exekučnou zrážkou musí vysporiadať viac než 33 tisíc dôchodcov. V priemere im nesplatené dlhy uberajú z dôchodku takmer 60 eur.

Najväčšie exekučné zrážky mali podľa posledných údajov poberatelia starobných dôchodkov vyplácaných v súbehu s vdoveckými. Ich priemerná zrážka dosiahla 101,74 eura. Poberatelia čistých starobných dôchodkov prichádzali z dôvodu exekúcie mesačne v priemere o 63,38 eura a poberatelia predčasných starobných dôchodkov o 54,71 eura. Ženy, ktoré sú zároveň vdovy a sú v predčasnom dôchodku strácali kvôli exekúciám mesačne 100,02 eura. Muži v obdobnej situácii 100,5 eura. Najnižšie sumy zrážala Sociálna poisťovňa vdovcom poberajúcim vdovecký dôchodok v súbehu so sociálnym – 9,35 eura. Hoci možno povedať, že v minulom roku bola situácia podobná, priemerná výška exekučnej zrážky stúpla o 2,64 eura.

28.9.2020

Rýchlejšie potvrdenie k bezplatnému cestovaniu vlakom

Na bezplatné cestovanie vlakom treba železničnej spoločnosti predložiť potvrdenie o poberaní dôchodku, nie však potvrdenie o jeho priznanej výške. Sú to dva odlišné dokumenty. Ten prvý máte istotne doma, ten druhý si treba vyžiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP), kde ho dostanete aj na počkanie.

Ak patríte k čerstvým dôchodcom alebo k dôchodcom, ktorí ešte nemajú doklad na cestovanie vlakom zadarmo a chcete ho získať čo najrýchlejšie, urobte to inak než klasickým listom zaslaným poštou. Hoci papierová žiadosť a využitie pošty sa zdá mnohým v momentálnej situácii ako najschodnejšia cesta, je najzdĺhavejšia. SP odporúča využiť Informačno-poradenské centrum svojho ústredia, bezplatnú telefonickú linku 0800 123 123 alebo elektronickú skratku prostredníctvom formulára pre otázky na stránke socpoist.sk, prípadne adresu podatelna@socpoist.sk. SP odošle dôchodcovi potvrdený dokument na adresu domov do troch dní.

28.9.2020

Skorší dôchodok kvôli pandémii?

Sociálna poisťovňa zaevidovala v prvom polroku tohto roka takmer 7 700 žiadostí o odchod do predčasného starobného dôchodku. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku zaregistrovala takmer o dve tisíc žiadostí viac. Viacerí odborníci sú presvedčení, že za zvýšeným záujmom o skorší odchod zo zamestnania môže byť mimoriadna pandemická situácia a obavy z hrozby negatívnych zdravotných dopadov na starších ľudí.

Nie všetky žiadosti však sociálna poisťovňa schválila. Ak chcete odísť na tzv. zaslúžený odpočinok skôr, preverte si či výška dôchodku, ktorý dostanete, bude vyššia než 1,2 násobok sumy životného minima stanovenej zákonom pre dospelú osobu. Od prvého júla 2020 to musí byť aspoň 257,8 eura (životné minimum na dospelého človeka je 214,83 eura).

3.9.2020

Čoraz viac ľudí zostáva v práci aj vo vyššom veku

V posledných rokoch sa zvyšuje počet ľudí, ktorí pracujú aj v dôchodkovom veku. Sociálna poisťovňa aktuálne registruje takmer 254 tisíc dôchodcov zapojených do pracovného procesu. Pred rokom ich bolo 250 tisíc a rok predtým 238 tisíc. Drvivá väčšina z nich – takmer 150 tisíc – sú klasickí starobní dôchodcovia. Ďalších sto tisíc sú invalidní dôchodcovia a len necelých 1500 ľudí pracuje, aj keď poberá predčasný starobný dôchodok.

Tento vývoj potvrdzuje rovnako chuť ľudí zostať dlho aktívnymi a pravidelne si „prilepšovať k dôchodku“, ako aj starnutie populácie, ktoré je celoeurópskym problémom.

22.4.2020

Na dôchodky si sporí viac než tretina ľudí v mladšom strednom veku

Dôchodok prestáva byť len čímsi, čo človeka nutne postretne v starobe. Štatistiky Sociálnej poisťovne potvrdzujú, že čoraz viac ľudí naň myslí už na vrchole psychických a fyzických síl. Z celkového počtu sporiteľov v tzv. 2. dôchodkovom pilieri (1,56 milióna ľudí) bola vlani viac než tretina (570- tisíc) vo veku 36 – 45 rokov. Rovnako aktívny pohľad majú mladší dospelí: na svoje budúce dôchodky si šetrí takmer 430- tisíc ľudí vo vekovej kategórii od 26 do 35 rokov. O budúci dôchodok sa zaujímajú aj ľudia v staršom strednom veku. V 2. pilieri dôchodkového systému zostáva takmer 455- tisíc ľudí vo veku nad 45 rokov.

Do druhého dôchodkového piliera môžu vstúpiť ľudia, ktorí pracujú alebo podnikajú, a do podpisu zmluvy ešte nedovŕšili 35 rokov. Odchod do predčasného dôchodku napriek tomu nie je pre väčšinu ľudí zaujímavá možnosť. Z celkového počtu 1,1 milióna dôchodcov je v tzv. predčasnom dôchodku niečo vyše 13- tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich sú muži. Najviac predčasných dôchodcov je v Nitrianskom kraji (vyše 2- tisíc), najmenej v Bratislavskom (len vyše tisíc).

17.2.2020

Rozdiely v dôchodkoch sú citeľné

Koncom januára tohto roka dosiahol priemerný starobný dôchodok sumu 477 eur. Je to takmer o 21 eur viac než v rovnakom období vlaňajška. Starobní dôchodcovia – muži – dostávali podľa údajov Sociálnej poisťovne v priemere 526 eur mesačne, no starobné dôchodkyne – ženy – takmer o sto eur menej. Priemerný dôchodok žien sa pohybuje okolo 428 eur mesačne.

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú na Slovensku stále veľké a premietajú sa do dôchodkových dávok. Odchod do predčasného dôchodku napriek tomu nie je pre väčšinu ľudí zaujímavá možnosť. Z celkového počtu 1,1 milióna dôchodcov je v tzv. predčasnom dôchodku niečo vyše 13- tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich sú muži. Najviac predčasných dôchodcov je v Nitrianskom kraji (vyše 2- tisíc), najmenej v Bratislavskom (len vyše tisíc).

10.2.2020

Do predčasného dôchodku odchádzajú častejšie muži ako ženy

O predčasnom odchode do penzie premýšľajú častejšie muži. Aj keď odídu z pracovného života o čosi skôr – pred dovŕšením dôchodkového veku – majú šancu poberať vyšší dôchodok ako ženy. Zo štatistík Sociálnej poisťovne vyplýva, že zatiaľ čo muž v predčasnom dôchodku poberá mesačne v priemere 463 eur, žena o 77 eur menej, teda 386 eur.

Odchod do predčasného dôchodku napriek tomu nie je pre väčšinu ľudí zaujímavá možnosť. Z celkového počtu 1,1 milióna dôchodcov je v tzv. predčasnom dôchodku niečo vyše 13- tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich sú muži. Najviac predčasných dôchodcov je v Nitrianskom kraji (vyše 2- tisíc), najmenej v Bratislavskom (len vyše tisíc).

3.2.2020

Kto má nárok na starobný dôchodok?

Dôchodok prestáva byť len čímsi, čo človeka nutne postretne v starobe. Štatistiky Sociálnej poisťovne potvrdzujú, že čoraz viac ľudí naň myslí už na vrchole psychických a fyzických síl. Z celkového počtu sporiteľov v tzv. 2. dôchodkovom pilieri (1,56 milióna ľudí) bola vlani viac než tretina (570- tisíc) vo veku 36 – 45 rokov. Rovnako aktívny pohľad majú mladší dospelí: na svoje budúce dôchodky si šetrí takmer 430- tisíc ľudí vo vekovej kategórii od 26 do 35 rokov. O budúci dôchodok sa zaujímajú aj ľudia v staršom strednom veku. V 2. pilieri dôchodkového systému zostáva takmer 455- tisíc ľudí vo veku nad 45 rokov.

Do druhého dôchodkového piliera môžu vstúpiť ľudia, ktorí pracujú alebo podnikajú, a do podpisu zmluvy ešte nedovŕšili 35 rokov. Odchod do predčasného dôchodku napriek tomu nie je pre väčšinu ľudí zaujímavá možnosť. Z celkového počtu 1,1 milióna dôchodcov je v tzv. predčasnom dôchodku niečo vyše 13- tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich sú muži. Najviac predčasných dôchodcov je v Nitrianskom kraji (vyše 2- tisíc), najmenej v Bratislavskom (len vyše tisíc).

31.1.2020