Kreativita s vekom naberá nové rozmery, presvedčí vás „Grey Gold“

Terézia Renzová: Umenie sa stalo súčasťou môjho života na strednej umeleckej škole. Odvtedy sa s ním stretávam skoro každý deň. Buď aktívne v mojej tvorbe, alebo pasívne, kedy ho pozorujem a inšpirujem sa dielami známych, ale aj menej známych umelcov. V rámci môjho bádania v umení som narazila doslova na zlato. Projekt Grey Gold (Šedé zlato) ma oslovil odkazom, ktorý sa dotýka aj mňa a tiež Silverákov. Verím, že aj ja raz so striebrom vo vlasoch budem ďalej tvoriť. Preto chcem teraz podporiť všetkých, ktorých kreativita neopúšťa, ale, naopak, ďalej zreje.

Pred pár rokmi sa v Dome umenia v Brne uskutočnila výstava
s názvom Grey Gold (Sivé zlato), ktorá bola vzácna a jedinečná svojim obsahom a posolstvom. O niekoľko mesiacov sa presunula na Slovensko do Nitrianskej galérie. Išlo o prieskum určitej špecifickej skupiny umelcov na našej scéne. Názov výstavy výstižne a zároveň nie prvoplánovo prezrádza jej koncept. Cieľom kurátoriek – Venduly Fremlovej, Terezie Petiškovej a Anny Varteckej – bolo zmapovať české a slovenské umelkyne, ktoré majú šesťdesiatpäť a viac rokov, no stále tvoria. Prvotným zámerom bolo celistvé preskúmanie tvorby tejto vekovej kategórie žien. Z viacerých dôvodov sa podarilo zmapovať tvorbu presne devätnástich autoriek, čo, samozrejme, nie sú všetky autorky tejto skupiny. Dôležitou súčasťou projektu sú rozhovory s umelkyňami vydané v monografii Grey Gold. Jednou z hlavných otázok, na ktoré kurátorky hľadali odpoveď v súkromných priestoroch umelkýň a v dôvernej atmosfére, je otázka kreativity a zrelého veku.

„Veľmi málo pozornosti bolo venovanej otázke kreativity v pokročilom veku ľudského života, zdôrazňoval nemecko-americký psychológ a filozof Hugo Münsterberg. Tento mysliteľ už vyše sto rokov nie je medzi nami, ale jeho výrok je stále aktuálny. Pre umelcov je pribúdajúci vek časom, kedy im kreativita dokáže priniesť slobodu, ktorá, zdá sa, už nemá miesto v ich životoch. Kreativita však s pribúdajúcim vekom naberá nové rozmery. Preniká do všetkých sfér tvorby, dokonca ešte viac ako v mladosti.

Pre umelcov je pribúdajúci vek časom, kedy im kreativita dokáže priniesť slobodu.

Daniela VinopalováVodáková, česká sochárka pochádzajúca z Opavy, v rozhovore s kurátorkami prezrádza:

Dnes mám 85 rokov a stále ešte pracujem, pokiaľ mi to zdravotný stav dovolí. Sú to pre mňa najšťastnejšie chvíle. Na otázku o vplyve kreativity na proces starnutia odpovedá autorka takto: „Umelecká tvorba hrá veľmi pozitívnu rolu v prežívaní staroby. Dovoľuje pozabudnúť na nemalé zdravotné problémy, ktoré starobu sprevádzajú. Povedala by som, že pocit starnutia odďaľuje a spomaľuje. Je to vlastne obrana proti starnutiu. Skutočne.

Fyzické oslabnutie a kreativita môžu spolupracovať

Nielen toto pozitívne zistenie priniesol už vyššie spomínaný projekt. Môžeme to skúsiť aplikovať aj do našich životov v rôznych oblastiach. Umelci v pokročilom veku hľadajú nové spôsoby, ako kresliť, maľovať alebo vytvárať sochy. Keď už nedokážu svižne hýbať zápästím, skúšajú možnosti svojho tela a musia ísť na to inak, kreatívne. Ich rukopis v maľbe alebo v kresbe sa zmení, dozrieva tak ako ich telo. Prichádzajú na nové možnosti, ako tvoriť ďalej. Zjednodušujú, berú si jednoduchšie nástroje a to je úplne v poriadku. Kreativita je prítomná v každom ťahu, otvára nové dvere a možnosti.

Zdroj: Terézia Renzová

Česká fotografka Markétka Luskačová pochádzajúca z Prahy v rozhovore spomína na časté cesty na Slovensko, kde fotografovala život ľudí a ľudovú nábožnosť. Významný je jej fotografický cyklus „Poutníci a Šumiac“. V uverejnenom rozhovore takto konštatuje premenu vzťahu k umeleckej tvorbe s pribúdajúcim vekom: „Zostala radosť z práce. Radosť, že vidím, cítim. Pribudla vďačnosť…“

Umelci v pokročilom veku hľadajú nové spôsoby, ako kresliť, maľovať alebo vytvárať sochy.

Tvorba (navzdory) veku

Tento nadpis dala Vendula Fremlová, jedna z kurátoriek, svojmu textu v monografii Grey Gold. V poslednom odseku polemizuje, či by nebol lepší názov „Tvorba v súhre s vekom“. Píše o tom, že autorky prijali svoj vek, nie v každom prípade s ľahkosťou, ale nestavali sa k nemu konfrontačne. Stále dokážu svoje zážitky vyjadrovať v umeleckej tvorbe. „Práve k tomuto žitiu okamihom, špecifickému vnímaniu individuálneho času patrí aj to, že vek „neriešia“, uvedomujú si ho predovšetkým spätne v súvislosti s premenou tvorby a prípadne s fyzickým obmedzením, ktorému sa snažia prispôsobiť. Samozrejme, keby už nevytvárali umelecké diela, sú to stále tie isté osobnosti, tie isté umelkyne, tie isté tvoriace bytosti, ktoré formovali priestor československého výtvarného umenia…“ Vendula Fremlová

Zdroj: Terézia Renzová

Fotografka pochádzajúca zKošíc a významná pedagogička v odbore fotografie, Milota Havránková, odpovedá na otázku, akú úlohu hrá v prežívaní jej veku umelecká tvorba:

„Tvorba a kreativita sú moje najdôležitejšie priority. V mojom veku sú stále podstatné, pretože si ich uvedomujem oveľa viac ako kedykoľvek predtým.“

Práve znížené očakávania spoločnosti môžu prinášať slobodu zrelej generácii.

Zrelý vek ako zdroj slobody

„Vek mi dáva väčšiu slobodu a odvahu byť sama sebou a otvorene vyjadrovať svoje názory. Považujem to za prirodzenú nadstavbu posolstva, keď treba vedieť niečo podstatné jasne pomenovať – otvára, ale aj uzatvára. Starnutie je pre tvorivého človeka najkrajšie, ale aj najťažšie obdobie.“ Milota Havránková

Zdroj: Terézia Renzová

Vnímanie staršej generácie tou mladšou sa vo viacerých oblastiach spoločnosti javí ako problematické. Česká sociologička Lucia Vidovičová vniesla do projektu Grey Gold odborný pohľad na túto problematiku. V monografii projektu okrem iného píše o paradoxe, ktorý vzniká pri negatívnom jave, ktorým je nezáujem a znížené očakávania od ľudí zrelého veku. Práve znížené očakávania spoločnosti môžu zrelej generácii prinášať slobodu. Vytvára sa priestor pre slobodné a odvážne rozhodnutia,“ píše Vidovičová. Záleží na tom, ako sa na tento problém chceme pozrieť.

Aj vďaka výtvarnej tvorbe môžeme objavovať nové možnosti sebarealizácie vo vyššom veku. To, ako pristupujú profesionálni umelci k svojej tvorbe, nás môže inšpirovať a dodať nám odvahu skúšať nové veci. Alebo tiež skúšať staré veci novými spôsobmi. Poznáte aj vy vo svojom okolí nejakého „strieborného“ umelca? Dajte nám vedieť, nech jeho príbeh inšpiruje.

Podobné články

Pridať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here