Chráňte si svoje, nedajte šancu podvodníkom

Dobrosrdečnosť, láskavosť a záujem o iných. Úctu k týmto vlastnostiam máme snáď v génoch. A hneváme sa, keď nám deti či dospievajúce vnúčatá dookola opakujú: „Babi (mami), neblázni, dnes nesmieš každému veriť…“ Nikto si neželá okúsiť schopnosti podvodníkov na vlastnej koži. Naučte sa povedať nie, keď vám niekto nezvaný chce priamo domov priniesť výhody, zľavy či prosby o vypočutie zúfalých životných príbehov.

Najzraniteľnejšou skupinou sú v každej spoločnosti jej najstarší členovia. Ľudia, ktorí si skutočne zaslúžia pokoj a bezpečie. Ak svojich rodičov a starkých s láskou chránite a nechce sa vám veriť, že by im niekto mohol chcieť ublížiť, držte si v povedomí aj informáciu, že existujú takí, ktorí by ich dobrotu radi zneužili vo svoj prospech. Pripomínajte im, že v každej chvíli majú vás a môžu sa na vás obrátiť. Náš článok vám pomôže chrániť aj samých seba.

Nie, nemám čas

Nečakaná návšteva dokáže prekvapiť a neraz veľmi potešiť. Avšak nezvaný hosť s prísľubmi výhod či zaručene fungujúcich produktov – obvykle na problémy, ktoré sa v skutočnosti riešia veľmi ťažko – vám radosť určite neprinesie. Naopak, pre svoj prospech použije strategické hry. Ich súčasťou sú pochvalné reči, dojemné až srdcervúce príbehy alebo vymyslené, život ohrozujúce situácie. Cieľom toho všetkého je prekročiť prah vašich dverí a votrieť sa vám do súkromia.

Keď k vám klope niekto, koho nečakáte, máte plné právo na odmietavú reakciu. Nenechajte sa očariť oblečením. Možno je prispôsobené pozícii, do ktorej sa cudzí človek štylizuje. Výzor, premyslený citlivý príbeh a naučené frázy, to všetko býva spoločným znakom podvodníkov, tzv. šmejdov.

Keď vám zaklope na dvere niekto, koho nečakáte, máte plné právo na odmietavú reakciu.

Je to manipulácia

Hovorí sa tomu aj vedomá manipulácia. Prebieha plánovane a mieri na konkrétnych ľudí. Vedzte, že ten, kto je za ňou, očakáva najmä rýchlo zarobené peniaze.

Metódy takejto manipulácie sú založené na eticky, teda morálne neprípustných formách správania. Žiaľ, zákony sú tu prikrátke. Cielené manipulatívne techniky je ťažké definovať a potom dokázať. Ústia do kriminality ekonomického, majetkového až násilného charakteru. Áno, na tú už zákony platia. No v tomto momente je obvykle neskoro… Na pohľad milé, krehké žieňa, ktoré si predajom zdravotníckych pomôcok či údajných dôchodkových benefitov privyrába na vlastný ťažký životný údel – napríklad mladej siroty, ktorá sa, žiaľ, už sama stala matkou – je nenávratne preč. Rovnako údajný kamarát vášho vnuka, ktorý vraj nutne potreboval peniaze a nemohol si po ne prísť…

Po vyčíňaní podvodníkov zostávajú mnohí – inak rozvážni a životom skúsení ľudia – psychicky zranení a zlomení.

Dobrosrdečnosť a dôverčivosť ľudí – najmä starších – pripravuje podvodníkom všetkého druhu živnú pôdu. Po ich vyčíňaní zostávajú mnohí – inak rozvážni a životom skúsení ľudia – psychicky zranení a zlomení na celé roky. Nikdy by im nenapadlo, že neodhadnú lesť.

Slušní ľudia to pochopia

Tento špecifický typ trestnej činnosti prebieha sofistikovaným spôsobom. Aj preto je správne byť voči neznámej návšteve vopred podozrievavý. Slušní ľudia bez postranných úmyslov to pochopia. Ak s vami skutočne potrebujú hovoriť, nájdu bezpečný spôsob. Tu nejde len o ochranu majetku, ale i zdravia a neraz života.

Pracujem na mestskom úrade. Viem, čo všetko sa už starším ľuďom prihodilo. A napriek tomu som jednu starenku taktiež vystrašil, spomína Michal. Keď si vybavoval povolenie na stavbu rodinného domu, potreboval súhlas majiteľov okolitých pozemkov. Vlastníčkou jedného z nich bola 85-ročná Anka. Bez váhania sa vybral na jej adresu. Keď zaparkoval pred bránou, čulá starká vošla do domu a vzala so sebou aj svojho psa. Michal sa jej najskôr prihováral spoza brány. Až po chvíli som pochopil, akú hlúposť robím. Tá pani ma nepoznala. Prečo by mi mala otvoriť a podpisovať akékoľvek papiere? Michal sa napokon skontaktoval s Anniným synom. Ten stretnutie potrebné k stavebnému povoleniu sprostredkoval a bol pri ňom.

Pätoro bezpečia

Ak vám pri dverách zazvonia neznámi ľudia, vnímajte detaily ich správania. Neváhajte klásť otázky – množstvo otázok. A osvojte si pravidlá základnej bezpečnosti:

1. Komunikujte za zatvorenými dverami. Podvodníci ovládajú prefíkané spôsoby, ako sa dostať do vášho súkromia bez toho, aby ste mali pocit, že sa to stalo vynútene. Dokážu dokonca kradnúť a vy si to v danom čase ani nevšimnete. Neotvárajte dvere, rozprávajte sa len spoza nich.

2. Pozor, keď vám sľubujú výhru či preplatok. Za lieky, energie, čokoľvek. Neustúpte, hoci vám mávajú bankovkami pri „kukátku“. Nehovorte im žiadne osobné údaje „potrebné“ pre takéto vyplatenie.

3. Sledujte myšlienkovú niť ich príbehu. Pomôže vám to postrehnúť bočné úmysly. Ak do svojho rozprávania vkladajú odvolávky na členov vašej rodiny, pýtajte sa na podrobnosti a  ihneď kontaktujte príbuzného, o ktorom sa zmieňujú.

4. Do bytu nevpúšťajte ani pracovníkov rôznych inštitúcií. Žiadajte od nich osobné doklady a poverenie. Ale zapamätajte si, že banky, elektrárne, plynárne, vodárne, sociálna ani zdravotné poisťovne – nijaké inštitúcie – neposielajú zamestnancov k svojim klientom. Komunikujú iným spôsobom, najmä prostredníctvom pošty.

5. Pamätajte si čo najviac detailov. Ak sa stretnete s akýmkoľvek nežiaducim konaním, snažte sa zapamätať si výzor osoby, jej oblečenie, farbu očí, prízvuk, prípadne EČV a typ auta, na ktorom prišla. Nepríjemnú situáciu oznámte polícii. Pomôžete rozšíriť informáciu o podvodníkoch v najbližšom okolí. Možno ochránite niekoho ďalšieho a aj vďaka vám sa nestane obeťou trestného činu.  

Nepodpisujte listiny

Je ťažké urobiť správne rozhodnutie „pod tlakom“. Podvodníci  sa snažia získať súhlas, podpis či vyplatenie zaväzujúcej hotovosti skôr, než o tom dokážete racionálne popremýšľať, vyhodnotiť situáciu alebo sa s niekým poradiť. Pritom najjednoduchším a zároveň najúčinnejším spôsobom ochrany je preveriť si pravdivosť informácií. Zavolajte príbuzným, na pobočku firmy, ktorú vraj cudzí človek zastupuje, na obecný, mestský alebo aj farský úrad. 

Slušní a čestní ľudia zraniteľnú pozíciu starších chápu a netlačia na nich.“  

Tu opäť platí, že slušní a čestní to pochopia. Ľudia i firmy. Pokiaľ je človek za dverami seriózny, nechá vám čas nielen na okamžité telefonické overenie, ale aj na osobné stretnutie a poradu s vašimi blízkymi.  

TIP: Kým sa pustíte do reči s takýmto neznámym človekom, povedzte mu, že pre istotu si celý rozhovor nahráte do mobilu. Povedzte to aj vtedy, ak takouto technickou znalosťou nedisponujete. Mnohých podvodníkov to odradí a odídu preč. Neuškodia vám.   

 Obľúbené manipulatívne metódy 

Láskavosťou sa netreba odvďačiť každému, kto k vám zaklope. Áno, môže sa u vás prejaviť strach z toho, že keď niečo nevykonáte, bude to mať nepríjemné následky. Myslite však  v prvom rade na následky, ktoré vzniknú v prípade, že tak urobíte. Kto žije sám alebo má zdravotné problémy, je bezbrannejší a zraniteľnejší, a tým pádom, bohužiaľ, pre podvodníkov zaujímavejší kandidát.  

Kedy treba zbystriť pozornosť?

Pätoro výstražných signálov, pri ktorých sa oplatí spozornieť:

1. Hra na lekára, kamaráta – telefonicky vás kontaktuje niekto, kto sa vydáva za lekára alebo priateľa niekoho z vašej rodiny. Opíše vám naliehavú situáciu, nehodu, ku ktorej prišlo zavinením vášho vnuka/syna a pod. Žiada od vás finančnú hotovosť, ktorá má preplatiť zdravotnú starostlivosť a ktorú si má prísť vyzdvihnúť „priateľ“ vášho príbuzného.

2. Preplatky a nedoplatky – žiadna spoločnosť neposiela zamestnancov, aby osobne vyplácali preplatky za plyn, vodu, elektrinu a pod. Deje sa to poštovou poukážkou alebo pripísaním peňazí na bankový účet. Podobné je to aj so zaplatením nedoplatkov. Nájdu sa však špekulanti, ktorí sa oháňajú napríklad údajným neoprávneným odberom elektriny pod hrozbou okamžitého odpojenia. Ak by k nemu naozaj došlo, budete písomne vyrozumení, spolu so zdokladovaním o vyčíslenej škode a podrobnými informáciami o nej. Nikdy od vás nie je požadovaná úhrada dlžnej čiastky v hotovosti.

3. Vymáhanie pohľadávok – predstaví sa vám osoba, ktorá vás pod záštitou súkromnej spoločnosti alebo priamo inštitúcie žiada o uhradenie dlžnej pohľadávky v zdravotnej alebo sociálnej poisťovni. Nie je výnimkou, že sa preukáže falošnými dokladmi totožnosti. Ani jedna z menovaných však nespolupracuje so súkromnou firmou a už vôbec nepožaduje od svojich klientov zaplatenie dlhu týmto spôsobom.

4. Falošný príslušník súkromnej bezpečnostnej služby – na dvere vám zaklope osoba, ktorá sa vydáva za pracovníka SBS či dokonca policajta. Žiada od vás náhradu za vzniknutú škodu, ktorú ste urobili pri nákupe v obchode, pretože ste vraj platili falošnými peniazmi. Tento postup nie je adekvátny k danej situácii, aj keby bola pravdivá.

5. Podomový predaj – nielen predražené masážne prístroje, deky a kuchynskí pomocníci, ale i výživové doplnky sa stali predmetom predaja, ktorý má prebiehať u vás doma. Prečo by vôbec mal?! Nech vám cudzí ľudia ponúkajú akokoľvek výhodné produkty, nedajte sa obalamutiť. Poctivý obchodník nebude zvoniť pri vašich dverách preto, aby vám predstavil krém, s ktorým sa za týždeň zbavíte vrások či problémov s kĺbmi, alebo tablety, ktoré zaručene vyriešia vaše zdravotné ťažkosti.

TIP: Ani vyplatenie akejkoľvek výhry, oficiálny štatistický prieskum či sčítanie obyvateľstva nemá prebiehať vo vašej obývačke.  

Opatrnosti nie je nikdy dosť

Chráňte si, čo je vaše. Pozor dajte aj na podvodníkov, ktorí vám sami navrhnú pomoc s nákupom a silou-mocou ho chcú zaniesť ďalej ako pred dvere. Obozretní buďte pri návrhoch od cudzích týkajúcich sa vymaľovania bytu či rôznych pomocných prác v domácnosti.

Milí Silveráci, istotne sami viete, že nie je návšteva ako návšteva… Ak máte neblahú skúsenosť so špekulantmi, zapamätajte si, že hanbiť sa má ten, kto ublížil, nie ten, komu bolo ublížené. Nemlčte. Hovorte o tom ostatným. Ak chcete, napíšte nám, pod akou zámienkou sa k vám pokúšali neznámi ľudia dostať. V ktorom momente ste zbystrili pozornosť? Súhlasíte s tým, že napriek slušnosti, ktorej nás rodičia učili, treba v sebe do istej miery pestovať aj podozrievavosť a nedôverčivosť?

Podobné články

Pridať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here