Mám 50+ a hľadám si prácu

Lojálnosť voči zamestnávateľom, zodpovednosť, akceptovanie stanovených požiadaviek a pravidiel, výborná kvalifikovanosť, dlhoročná prax, dospelé deti – to všetko sú vhodné predpoklady pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Mali by byť. Päťdesiatnici však majú inú skúsenosť. Nie je výnimkou, že sú prví na rane, keď dochádza k prepúšťaniu. Pri hľadaní nového zamestnania berú i ponuky, ktoré nezodpovedajú ich kvalifikácii a znalostiam. Práca popri dôchodku je rovnako zložitou situáciou. V čom tkvie problém?

Skúsený verzus mladý kandidát

Nájsť si prácu vo vyššom veku je náročnejšie. Ak ste zrelším uchádzačom, pravdepodobne budete v nevýhode, aj keď neprávom. Môžu za to predsudky, ktoré nie sú citeľné iba zo strany zamestnávateľa, ale aj spoločnosti ako celku. Dôvodom je aj nesprávne prehodnocovanie prínosov pre firmu – radšej uprednostniť skúseného kandidáta, no s požiadavkami vyššej mzdy, alebo absolventa či menej skúseného, ktorý zníži mesačné náklady? Ani táto rovnica však nemusí platiť. Stretávame sa i s tým, že mladší zamestnanci majú vyššiu mzdu ako tí dlhoroční.

Pre psychické zdravie je však veľmi dôležité pracovať aj vo veku 50+. Túžite pomôcť svojim deťom s novým bývaním, zároveň si chcete užiť ťažko zarobené peniaze, venovať sa spoločenským a kultúrnym aktivitám, cestovať. Ženy sa stále snažia byť atraktívne a úspešné (kvôli hormonálnym zmenám v menopauze neraz ešte viac ako predtým). Muži majú aj naďalej v úmysle zostať oporou pre svoju rodinu. Zamýšľajú sa nad tým, ako ju zabezpečiť, aby nebolo obdobie dôchodku časom odriekania a obmedzovania sa. Aj preto je pre nadchádzajúce roky kombinácia práce, finančného zázemia a zachovania „psychického pozitivizmu“ (nielen) z vášho pohľadu nutnosťou.

„Ako povedal Dalajláma: „Deľte sa o svoju skúsenosť. Je to cesta, ako dosiahnuť nesmrteľnosť.““

Veková diskriminácia?

Aj vy patríte k ľuďom s bohatými skúsenosťami, ktorí vezmú hocijaké brigády, len aby zostali pracovne činní? Dostatočne si neveríte a podceňujete sa? Môže to byť spôsobené i tým, že profesijné uplatnenie starších ľudí sa stáva nielen individuálnym, ale aj spoločenským problémom. Je to najmä z dôvodu demografického vývoja. Dochádza k procesu starnutia obyvateľov. Pre SR je charakteristický dlhodobý pokles pôrodnosti, takže počet obyvateľov v produktívnom veku klesá a bude klesať.

Zamestnávatelia pri obsadzovaní pracovných pozícií pomerne často preferujú mladých ľudí. K tomuto problému pozitívne neprispievajú ani politické rozhodnutia o predlžovaní odchodu do dôchodku. Paradoxom je, že zamestnávatelia odsúvajú populáciu 50+ na vedľajšiu koľaj, pritom práve ona jeideálnym adeptom na odovzdanie svojich profesijných, ale aj životných skúseností.

Sú povolania, pri ktorých je prax nevyhnutná. Môžete byť mladí a sčítaní, no napríklad taká zdravotná sestra s niekoľkoročným pôsobením je ťažko nahraditeľná. Výsledky celoživotného úsilia a práce starších sú mnohokrát podceňované. Pravdepodobne budete s nami súhlasiť, ak povieme, že ide o zahrávanie sa s významným individuálnym pracovným potenciálom ľudí, ktorí sa chcú aj naďalej profesijne realizovať.

„Môžete byť mladí a sčítaní, no napríklad taká zdravotná sestra s niekoľkoročným pôsobením je ťažko nahraditeľná.“

Pracovná modernizácia

Každá generácia má svoje životné rozvojové úlohy, ktoré sú výsledkom aktívneho učenia sa. Aj v strednom a vyššom veku je od ľudí vyžadovaná uvedomelosť, bdelosť a flexibilita myslenia, konania, cítenia. Súčasne s nimi sa objavujú aj určité výzvy k novým činnostiam – často sú iniciované práve zo strany zamestnávateľa, či už súčasného alebo budúceho.

Tieto nové výzvy mnohí chápu ako negatívnu požiadavku, ako nutnosť zmeny niečoho zaužívaného, doposiaľ vyhovujúceho. Hoci spočiatku môžu vyvolávať obavy, nároky na uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú nad 50 rokov, sa čoraz častejšie zhodujú v jednom – naučiť sa učiť aj v staršom veku. Do akej miery sú tieto očakávania vhodné, necháme na individuálnom posúdení. Pravdou však zostáva, že človeka dokážu nabudiť k aktivite, veľakrát v ňom nájsť skrytý potenciál.

Ako byť profesijne aktívny aj po päťdesiatke

Túžba po sebarealizácii nestráca na dôležitosti ani v staršom veku. Zároveň je motiváciou k ďalšej tvorivej činnosti, k duševnému napredovaniu, ako aj k samotnej profesijnej sebarealizácii. Aby nebola len jednostrannou záležitosťou a ocenili ju aj zamestnávatelia, preukážte ochotu učiť sa nové veci, upriamte pozornosť na to, že vaše nadobudnuté zručnosti sú vzácne.

Ako zostať konkurencieschopným:

  • Absolvujte kurzy, školenia, rekvalifikácie. Ponúka ich úrad práce, univerzity a akadémie tretieho veku, seniorské centrá (poznatky o modernizácii vášho povolania, ale aj vedomosti získané štúdiom iného odboru môžu byť užitočné pre udržanie aktuálneho zamestnania, ako aj pri hľadaní nového).
  • Snažte sa prispôsobiť dobe, pre firmu sa stanete produktívnejším (naučte sa používať nové technológie, aspoň do určitej miery, komunikujte prostredníctvom sociálnych sietí – avšak s opatrnosťou zdieľaných informácií).
  • Reagujte na viaceré pracovné ponuky súčasne. Hľadajte ich v personálnych agentúrach, na pracovných portáloch, úrade práce. Oslovte firmu, ktorá vás zaujala, hoci nemá uverejnený inzerát (zvyšuje sa tak šanca pre zamestnanie sa, prípadne možnosť výberu vyhovujúcejšej pozície).
  • Modernizujte svoj životopis. Pokiaľ je to možné, priložte k nemu odporúčania a referencie. Aj motivačný list bude nápomocný. Vyhnite sa v ňom klišé frázam, nekopírujte predlohy na internete. Napíšte, v čom ste naozaj dobrí, prečo ste správnym výberom pre zamestnávateľa, buďte zaujímaví (odlíšite sa od množstva „rovnakých žiadostí“, ktoré prechádzajú rukami personalistov firmy).
  • Pri nezamestnanosti môže byť dočasným riešením aj brigáda. Ale neberte hneď prvú, na ktorú natrafíte, už vôbec nie, ak vám jej podmienky nevyhovujú. Vážte si svoje zdravie! Využiť môžete napríklad sezónne ponuky, aby ste sa nestali dlhodobo nezamestnanými. Buďte fyzicky aj duševne aktívni.
  • V práci sa nebojte povedať, že sa vám niečo nepáči či s niečím nesúhlasíte iba preto, že máte vyšší vek ako kolegovia. Naopak, vyskúšajte byť mentormi pre mladších. Vaše doterajšie poznatky a skúsenosti môžu posunúť vpred vás aj iných.

„Preukážte ochotu učiť sa nové veci.“

Verte si a uveria vám aj ostatní

Je to známy fakt. Ak si nebudete veriť vy, neuverí vám ani potenciálny zamestnávateľ. Určite poznáte ten typ ľudí, ktorí presne vedia, čo veľmi chcú, ale za nič na svete sa neodhodlajú urobiť pre to niečo zásadné. Ak hľadáte prácu, verte si! A ak ste to dokázali a získali ste čerstvé zamestnanie či brigádu, s ktorou ste spokojní, dajte nám vedieť, čo vám pomohlo. Otvorila vám nová práca po 50-ke nové obzory? Inšpirujte svojím príbehom či radami aj ostatných.

Podobné články

Pridať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here