„Preventívka“ – ak sa príde na chorobu včas, máte lepšie šance

To, že nemáme tridsať, predsa neznamená, že nechceme byť vitálni, zdraví a kompletne fit. Čo pre to treba urobiť? Okrem zdravého životného štýlu a dostatku pohybu sú jedným z najjednoduchších, a pritom najúčinnejších spôsobov preventívne prehliadky. Ľudovo „preventívky“. V centre pozornosti lekárov pri nich stoja najmä civilizačné ochorenia a prostý rešpekt voči faktu, že objaviť sa môžu kedykoľvek a u kohokoľvek.

Prečo ich neodkladať

Ak sa príde na chorobu včas, máte lepšie šance na vyliečenie. Mnohé ochorenia začínajú nenápadne, bez akýchkoľvek príznakov. Opakované tvrdenia odborníkov z oblasti medicíny, že pravidelné návštevy u všeobecného lekára a vybraných špecialistov dokážu zachrániť život, nie sú výmysel.

Vysoký krvný tlak alebo zvýšené hodnoty cukru vedia napáchať nezvratné zmeny v cievach a spôsobiť infarkt alebo porážku, teda náhlu cievnu mozgovú príhodu, aj bez toho, aby sa vopred hlásili prílišnými bolesťami. Nezabúdajte preto na prevenciu. Na Slovensku ju máme k dispozícii bezplatne v rámci verejného zdravotného poistenia.

10 najčastejších diagnóz

Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva dokáže preventívna prehliadka zavčasu odhaliť tieto choroby:

 • cukrovka,
 • málokrvnosť,
 • vysoký krvný tlak,
 • nadváha a obezita,
 • porucha funkcie obličiek,
 • porucha funkcie pečene,
 • zápal v močových cestách,
 • porucha srdcového rytmu,
 • zvýšená hladina cholesterolu,
 • rakovina hrubého čreva.

Vedeli ste, že…?
Pojem preventívna prehliadka zahŕňa intervalové, najčastejšie ročné alebo dvojročné kontroly u všeobecného či odborného lekára, povinné alebo dobrovoľné očkovania, ako aj vybrané testy a vyšetrenia – čiže všetko to, čo pomáha zavčasu odhaliť a predchádzať ochoreniam a zdravotným problémom skôr, ako sa stanú závažnými. Ide o rutinnú starostlivosť, ktorá má obrovské benefity v prvom rade pre konkrétneho človeka, ale aj pre jeho rodinu a najbližších, a tiež pre spoločnosť, zdravotnícky a sociálny systém.

„Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“ Arthur Schopenhauer

Riziko zdravotných problémov s vekom dokázateľne rastie. Včasné rozpoznanie rozbiehajúcich sa procesov dáva veľkú šancu žiť dlhšie, zdravšie a spokojnejšie. Na blížiaci sa termín bezplatnej preventívnej prehliadky dokážu upozorniť aplikácie poistovní v smart telefóne. Odhalenie množstva ochorení v ranných štádiách vďaka preventívke, dáva možnosť na včasnú liečbu a dlhší a zdravší život.

Pozrite si nášho sprievodcu odporúčanými preventívnymi prehliadkami. Zoradené sú s ohľadom na špecifikáciu problému a aktuálny vek.

Druhy preventívnych prehliadok

Rozdeľujú sa podľa špecializácie, no závisia aj od veku pacienta. So všeobecnou preventívkou začnite u svojho obvodného lekára. Ten nasmeruje vaše ďalšie kroky a návštevy ostatných odborníkov aj podľa zistených nálezov a, samozrejme, veku. V prípade gynekologických prehliadok je ideálne, ak si ich ženy manažujú samé. Nepotrebujú k nim výmenný lístok. Jednoducho sa objednáte u svojej ženskej lekárky či lekára. Títo lekári vás nasmerujú aj na mamografické vyšetrenie prsníkov.

Je veľa ľudských príbehov, ktoré pokračujú práve vďaka „preventívke“.

Významom preventívnych prehliadok cez obvodného lekára je získať pred prípadnou chorobou náskok. Pozrime sa teda na to, ktorých lekárov a kedy navštívime.

 1. PREVENTÍVNA PREHLIADKA U VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Preventívku u „obvoďáka“, všeobecného lekára pre dospelých, možno absolvovať raz za dva roky, darcovia krvi raz za rok. Čo vás tam čaká?

Výhodou je, že všeobecného lekára nezvykneme často meniť, takže pomerne dobre pozná zdravotný profil aj rodinnú anamnézu svojich pacientov. Ak nie, mal by samotnému vyšetreniu predchádzať rozhovor o aktuálnych zdravotných ťažkostiach u samotného pacienta i v najbližšej rodine. Následne lekár:

 • skontroluje stav očkovania (napr. tetanus),
 • vyšetrí pulz a tlak krvi,
 • skontroluje hmotnosť a výšku,
 • odoberie moč (ten si môžeme aj priniesť) a krv na laboratórne vyšetrenia (sedimentácia, krvný obraz, cukor, vyšetrenie funkcie obličiek, pečeňový test).

Prehliadka vo veku 40+

Po dovŕšení štyridsiatky máme nárok aj na vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov (je to druh zásobného tuku v ľudskom tele, jeho zvýšené hladiny zvyšujú riziko srdcovo-cievnych chorôb) a EKG záznam činnosti srdca. Ak vaša ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, lekár vás odošle do odbornej ambulancie, najčastejšie k internistovi.

„Dobré zdravie sa nedá kúpiť, ale môže nám ušetriť veľa peňazí.“ Anne Wilson Schaef

Na preventívne vyšetrenie okultného krvácania, tzv. skrytého krvácania stolicou, mali nárok pacienti po 50. roku života alebo v prípade výskytu karcinómu hrubého čreva a konečníka v rodine. Všetky tri zdravotné poisťovne však zvážili dôležitosť prevencie vzniku týchto vážnych ochorení, takže vyšetrenie sa realizuje už od 40. roku. Možno ho poznáte ako skríning na prítomnosť krvi v stolici.

2. PREVENTÍVNA PREHLIADKA U ZUBNÉHO LEKÁRA

Takúto prehliadku môžeme využiť raz ročne. Čo je jej súčasťou?

 • Podrobná prehliadka chrupu, parodontu a mäkkých tkanív ústnej dutiny
 • Kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov.
 • Kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov.
 • Prehmatanie uzlín.

3. PREVENTÍVNA PREHLIADKA U GYNEKOLÓGA

Cieľom gynekologickej preventívnej kontroly je vyhľadať a včasne diagnostikovať poruchy ženských pohlavných orgánov. Odporúča sa raz ročne ženám od 18 rokov alebo prvého tehotenstva a obsahuje najmä:

 • vyšetrenie pošvy, krčka maternice, maternice a vaječníkov pohmatom,
 • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy,
 • vyšetrenie prsníkov hmatom,
 • ultrasonografické vyšetrenie prsníkov (raz za dva roky),
 • cytológiu z krčka maternice,
 • tumor marker Ca 125 (len ak máte dokázanú mutáciu BRCA 1 génu alebo pozitívnu rodinnú anamnézu karcinómu ovária).

Prehliadka pre ženy vo veku 40 – 64 rokov

Ženy vo veku 23 – 64 rokov majú nárok na bezplatné skríningové cytologické vyšetrenie krčka maternice. Je to cesta, ako predísť zbytočným úmrtiam, keďže rakovina krčka maternice je ochorenie, ktoré sa vyvíja pomaly. Pri pravidelných kontrolách sa včas zachytí a dá sa veľmi úspešne liečiť.

„Prevencia je vždy lepšia ako liečba.“ Erazmus Rotterdamský

Prehliadka pre ženy vo veku 40 – 69 rokov

Je známe, že včasné odhalenie rakoviny prsníka zachraňuje životy. V súčasnosti je jedinou metódou, ktorá to dokáže až s 95-percentnou spoľahlivosťou, mamografia. U nás ju môžu absolvovať ženy vo veku 40 až 69 rokov.

4. PREVENTÍVNA PREHLIADKA U UROLÓGA

Je adresovaná mužom od 50 rokov. K lekárovi sa môžete objednať raz za tri roky. Ak sa karcinóm prostaty vyskytol v prvostupňovom príbuzenstve, vek sa znižuje na 40 rokov. Urologická prehliadka zahŕňa:

 • fyzikálne vyšetrenie,
 • palpačné vyšetrenie prostaty,
 • vyšetrenie per rectum,
 • palpačné vyšetrenie semenníkov,
 • ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek,
 • laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA.

„Najväčšiu hlúposť robíme vtedy, keď svoje zdravie obetujeme za iný druh šťastia.“ Arthur Schopenhauer

5. PREVENTÍVNA PREHLIADKA U GASTROENTEROLÓGA

Muži a ženy nad 50 rokov môžu raz za desať rokov využiť nárok na preventívnu prehliadku konečníka a hrubého čreva kolonoskopom. V prípade zvýšeného rizika rakoviny konečníka alebo hrubého čreva sa vyšetrenie vykonáva bez vekového obmedzenia raz za päť rokov.

A čo vy, milí Silveráci? Máte už preventívnu prehliadku v kalendári naplánovanú? Ak sa vám do toho veľmi nechce, obvolajte napríklad svojich kamarátov a známych a choďte spolu. Potom sa môžete odmeniť posedením pri káve a príjemným rozhovorom. Určite však choďte a povzbuďte k tomu aj svoje okolie. Je veľa ľudských príbehov, ktoré pokračujú práve vďaka „preventívke“.

Podobné články

Pridať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here