Dobrý deň, som váš hlasový asistent, čo potrebujete?

Stereotypné názory o tom, že smartfóny a vôbec moderné zariadenia patria do rúk len mladým, niektorých ľudí odrádzajú od túžby vyskúšať ich. Lenže opak je pravdou. Technika má slúžiť všetkým bez rozdielu. Moderné technológie nás obklopujú na každom kroku a výrazne uľahčujú každodenný život. Najnovšie chcú zaujať hlasovým asistentom.

Smartfóny všade okolo nás

Moderné dotykové telefóny, inak povedané smartfóny, majú množstvo funkcií a nahradzujú iné, doposiaľ bežne využívané zariadenia alebo prístupové cesty. Smartfón sa dá použiť oveľa všestrannejšie. Ako budík i krokomer. Vďaka technológii IoT (Internet of Things) môže byť pripojený k iným zariadeniam v domácnosti. No môžete sa s ním už aj pozhovárať.

Počet užívateľov internetu z roka na rok rastie.

Pre každého bez rozdielu

Aj štatistiky potvrdzujú, že počet užívateľov internetu z roka na rok rastie. Zatiaľ čo v roku 2012 ho využívalo 42 % populácie vo veku 55 – 75 rokov, podľa údajov Eurobarometra to o päť rokov neskôr bolo už 60 %. Celkovo internet používa 80 % populácie EÚ, pričom smartfóny sú najvyužívateľnejším zariadením na pripojenie k internetu. Používa ich takto až 79 % populácie.

Na Slovensku sa podľa štatistík z roku 2017 prostredníctvom smartfónov na internet pripájalo už 70 % populácie. Využívanie mobilných zariadení na prácu s internetom za posledných päť rokov naberá na intenzite. Zatiaľ čo v roku 2012 ho na Slovensku používala približne tretina populácie, o päť rokov to už boli dve tretiny. Najčastejšie ľudia pristupujú na internet zo smartfónu a viac ho využívajú v mestách, čo tvorí 61 % všetkých Slovákov.

Najčastejšie ho ľudia využívajú
v mestách.

Aktivity, ktorým sa užívatelia vo veku 55 – 75 rokov na internete prostredníctvom smartfónov venujú, sú rôzne. Vo vedení sa podľa štatistík nachádza posielanie e-mailov a používanie sociálnych sietí, pričom každá činnosť tvorí okolo 90 % celkového používania. Na druhom mieste je zábava, respektíve videá a hudba, ktorých podiel je 80 %. O niečo menej smartfóny slúžia na vyhľadávanie rôznych tovarov a služieb, čo využíva približne 75 % ľudí. Vzdelávacie či voľnočasové aktivity tvoria 60 % a zahŕňajú predovšetkým čítanie článkov.

Okrem toho sa do popredia stále viac dostáva elektronické bankovníctvo, ktoré využíva takmer 55 % populácie. Narastajúcej obľube sa tešia aj rôzne e-shopy, ktoré ponúkajú nákupy cez internet. Za päť rokov stúpol záujem o online nakupovanie o 10 %. Výsledky štatistík v rozmedzí piatich rokov odhadujú, že aktivita užívateľov smartfónov v rozmedzí 55 – 75 rokov rastie čoraz rýchlejšie a v roku 2022 by mohla dosiahnuť prekvapivé čísla.

Nové možnostihlasoví asistenti

Tu ale moc smartfónov nekončí. Inovácie pokračujú. Na trh sa dostala možnosť ovládania zariadení hlasom, ktoré však možno využiť nielen v smartfónoch. Hlasovými asistentmi disponujú aj zariadenia prepojené pomocou IoT, čiže Internetu vecí.

Funkcia nazývaná hlasový asistent sa na výslnie dostala najmä vďaka spoločnosti Apple, ktorá v roku 2011 prvýkrát predstavila model Iphone 4S s integrovaným hlasovým asistentom nazvaným Siri. Okrem iných sa na trhu objavili aj hlasoví asistenti s menom Amazon Alexa, Cortana, Bixby či samotný Google asistent.

Vedeli ste, že…?

História hlasových asistentov – dnes integrovaných v smartfónoch – sa začala písať už v roku 1911! Na trhu sa vtedy objavila hračka – psík v búde. „Havko“ vyliezol z búdy von, keď začul slovo „Rex“. Nakoniec trvalo ešte sto rokov, kým firma s logom nahryznutého jablka zoznámila svet so „slečnou Siri“. Na to, ako dlho trvala úplná finalizácia celého systému hlasových asistentov, je ich ovládanie paradoxne veľmi jednoduché. A vlastne o to ide. Predstaviť „niečo“, čo je vo svojej technologickej podstate mimoriadne zložité, veľmi jednoducho – a tým zabezpečiť čo najväčšie a najefektívnejšie využitie.

Ako to vlastne funguje?

Smartfón disponuje funkciou, ktorou hlasového asistenta spustíte. Väčšinou ide o stlačenie a podržanie stredového tlačidla či už na smartfóne, alebo displeji. Hlasový asistent je pripravený príkazy neustále počúvať. Úlohou užívateľa je príkaz jasne a zreteľne povedať, čím stúpa aj efektivita jeho vykonania. Po prijatí príkazu ho hlasový asistent odošle na vzdialený cloud, kde sa príkaz porovná, vyhodnotí a riešenie sa pošle späť do zariadenia. To, či ste príkaz alebo otázku ukončili, zariadenie rozpozná najmä na základe dlhšej, ale aj kratšej pauzy.

Je nápomocný všetkým ľuďom, o to viac tým s hendikepom.

estranné využitie

K azda najvýznamnejším benefitom používania hlasového asistenta patrí jeho časová úspora. Prečo by ste mali stráviť čas ťukaním po displeji, keď môžete jednoducho položiť otázku a okamžite na ňu dostať odpoveď? Používanie hlasového asistenta skutočne dokáže každodenné činnosti natoľko zjednodušiť, že vás efektivita jeho využitia dokonca prekvapí.

Len na základe jasného a krátkeho príkazu vie vyhľadať širokú škálu informácií. Dokáže vás oboznámiť s predpoveďou počasia, dopravnou situáciou, dá sa využiť ako navigácia na miesto určenia alebo ako časovač pri varení či pečení. Okrem toho môžete vďaka jedinému príkazu uskutočňovať hovory, bude vás počúvať, ak mu budete diktovať maily, poznámky aj nákupný zoznam.

Vo voľnom čase vám vie rýchlo vyhľadať najbližšie reštaurácie či kaviarne, oboznámi vás s programom kina alebo spustí zvolenú pieseň z hudobnej knižnice. Ak momentálne nepotrebujete žiadne informácie, môžete sa s ním len jednoducho pozhovárať, hlasový asistent je vždy dobrým poslucháčom. Všetky tieto bežné úlohy môžete v súčasnosti vykonať pomocou integrovaného hlasového asistenta v smartfóne a pritom sa sústrediť na iné činnosti, ako napríklad varenie, šoférovanie či sledovanie televízie. O efektívnosti využitia hlasových asistentov jasne hovoria aj čisla. Podľa štatistík z minulého roka až 65 % ľudí, ktorí vyskúšali ovládanie smartfónov hlasovým asistentom, si už nedokáže predstaviť návrat k bežnému strojovému zadávaniu príkazov.

A to je nemalým dôkazom toho, že hlasoví asistenti dokážu každodenný život výrazne zjednodušiť. Stále napredujúci technologický pokrok súvisiaci s možnosťou IoT (Internet of Things) umožňuje so smartfónom prepojiť aj ďalšie bežné zariadenia v domácnosti. Vďaka tomu je hlasový asistent skutočne revolučným prostriedkom, ktorý vie byť nápomocný všetkým ľudom, o to viac tým s hendikepom. Pomocou jednoduchých hlasových pokynov totiž môžete ovládať celý systém smart domácnosti. Z voľnočasových aktivít vám len vďaka jedinému spusteniu a zadaniu príkazu dokáže prečítať novinové články alebo webový obsah, umožní nadiktovať správy či zapnúť a vypnúť televíziu.

Ani z pohľadu praktickosti nie je vôbec zanedbateľný. Ľudom so zníženou schopnosťou pohybu môže pomôcť aj pri každodenných domácich povinnostiach. Vďka IoT tak prostredníctvom príkazu dokáže zapnúť svetlo, povysávať, zapnúť práčku či upiecť chutný obed. Na jeho ovládanie a efektívne fungovanie ho stačí len spustiť a zadať jasný a zrozumiteľný príkaz.

Druhá strana

Samozrejme, že aj umelá inteligencia má svoje nedostatky. Hoci hlasoví asistenti pracujú naozaj spoľahlivo, môže sa stať, že príkaz vyhodnotia zle. Ak požiadate asistenta, aby vám z hudobnej knižnice vybral žáner country, no miesto toho spustí pop, stačí povedať stop a asistent pochopí, že pochybil.

Ďalším pomerne významným deficitom je jazyk,v ktorom hlasový asistent komunikuje. Podľa prieskumu z roku 2019 zverejneného na stránke reviews.com sa donajlepšej trojky zaradili hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google asistent.

HOCI PRACUJÚ NAOZAJ SPOĽAHLIVO, MÔŽE SA STAŤ, ŽE PRÍKAZ VYHODNOTIA ZLE.“

Porovnanie

Materský hlasový asistent s názvom Siri je integrovaný v zariadeniach spoločnosti Apple a v primárnych nastaveniach má komunikáciu v anglickom jazyku. Podľa prieskumu z roku 2019 je najobľúbenejším hlasovým asistentom vôbec. V rámci jedného zariadenia totiž rozumie viacerým používateľom, dokáže okamžite prekladať, avšak nastavenia má veľmi limitované. V súčasnosti nájdete Siri asi v 50 zariadeniach Internetu vecí. Exceluje aj v množstve jazykov, ktorým rozumie. Doposiaľ ich je 21, avšak slovenčina a čeština medzi nimi ešte zatiaľ nie je.

V kategórií kompatibility jednoznačne dominoval hlasový asistent s názvom Alexa alebo Amazon Alexa. Disponuje technológiou porovnávania hlasov, vďaka čomu ju dokáže používať aj viacero ľudí na jednom zariadení. Okrem toho vie okamžite prekladať do cudzích jazykov a v súčasnosti ju nájdete už na 7 400 zariadeniach Internetu vecí. Nevýhodou však je, že rozumie len trom jazykom, medzi ktorými sa slovenčina nenachádza.

Prieskum tiež odhalil, že v kategórii najefektívnejšieho reagovania viedol Google Asistent. Rovnako ako Alexa dokáže na jednom zariadení rozpoznať viacero hlasov, okamžite prekladať a nájdete ho na približne tisícke zariadení Internetu vecí. Čo sa týka jazykovej kompatibility, Google Asistent rozumie doposiaľ 44 jazykom. Avšak novinkou je, že od minulého roka dokáže príkazy prekladať do slovenčiny a češtiny v reálnom čase. O tom, kedy už bude samostatne dostupný v slovenčine, však vývojári zatiaľ mlčia.

Aj napriek tomu, že hlasoví asistenti nie sú dostupní v slovenčine, rozhodne ľudí nabádajú k tomu, aby ich využívali. Na komunikáciu stačí pomerne jednoduchá slovná zásoba anglických slovíčok a aj preto stoja za vyskúšanie. Dokonca aj s naozaj neprirodzeným prízvukom vám bude asistent pomerne dobre rozumieť.

Na komunikáciu stačí pomerne jednoduchá slovná zásoba anglických slovíčok.“

IoT v rámci 5G sietí

Pravdepodobne ste o IoT (Internet of Things) už počuli. Ide v podstate o smart zariadenia v domácnosti, ktoré spolu dokážu komunikovať prostredníctvom internetu. To, čo sme ešte pred pár rokmi považovali za sci-fi predstavy, je dnes už pomerne bežné. Technológia IoT umožňuje prostredníctvom internetu pripojiť k smartfónom už aj práčky a sušičky, vysávače či dokonca chladničky. Všetky zariadenia dokážu so smatfónom komunikovať a vďaka hlasovým asistentom je aj ich používanie oveľa jednoduchšie. Na diaľku tak dokážete zapnúť práčku, nahrať si obľúbený seriál či uvariť obed.

V spojení s týmto technologickým pokrokom či samotným využívaním smartfónov a Internetu vecí sa čoraz viac otvára otázka 5G sietí. Ide o novú generáciu mobilnej siete, ktorá prináša vyššie rýchlosti, nižšiu odozvu a efektívnu konektivitu viacerých zariadení. Okrem iného sa začala skúmať aj ich potenciálna škodlivosť na ľudské zdravie. 5G sieť však patrí do kategórie neionizujúcich elektromagnetických síl, a preto prechod od 4G k 5G sieťam nie je až taký výrazný, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V podstate tam dochádza iba k lepšiemu využitiu frekvenčného pásma.

Na Slovensku sa aktuálne prevádzkuje len „mini“ 5G sieť v Banskej Bystrici, ktorá spadá pod mobilného operátora 4ka. Rozmach 5G sietí sa očakáva už v blízkej budúcnosti a s väčšou komerčnou dostupnosťou služieb sa počíta najskôr v roku 2021. Keďže 5G siete využívajú vyššiu frekvenčnú rýchlosť, podľa predpokladov si s tokom zadaných príkazov ľahšie poradia a komunikácia medzi zariadeniami prostredníctvom hlasových asistentov bude stabilná a rýchla. Vývojári však stále čelia novým výzvam pri navrhovaní systémov založených na IoT, ktoré možno efektívne integrovať do bezdrôtovej komunikácie 5G sietí, a tak zlepšiť ich výkon a efektivitu pre každodenné použitie.

„Robia každodenný život výrazne jednoduchším.“

Kým na jednej strane sa okolo používania smartfónov s integrovanými hlasovými asistentmi stále kladie mnoho pochybných otázok, na strane druhej vníma väčšina populácie takúto modernizáciu ako veľmi prínosnú. Nech je to akokoľvek, nepopierateľným faktom ostáva, že možnosti, ktoré smartfóny a hlasoví asistenti v súčasnosti ponúkajú, robia každodenný život výrazne jednoduchším. Čo si o tom myslíte? Dajte nám vedieť, aké funkcie smartfónov využívate. Dohovoríte sa bez problémov so slečnami Siri a Alexa a pánom Googlom?

Podobné články

Pridať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here